Historia

Medeltidens Bönder

90 procent av befolkningen i Norden under medeltiden var bönder.
De levde på odling och boskapsskötsel. I skogsbygden ägnade sig bönderna åt skogsbruk, kolning och tjärbränning. Jakten var viktig, både för köttet och skinnen. Bodde bonden vid havet eller vid en sjö sysslade han också med fiske.Bondgårdarna var i stort sett självförsörjande. Man tillverkade allt det som man behövde själv. Med pengarna som man fick när man sålde grönsaker, ägg, fisk och kött kunde man köpa det övriga som man behövde. Det kunde röra sig om nödvändiga varor som skor, järngrytor och salt, men även lite lyxigare saker som kryddor, tyger och vin.

Många bönder ägde själva sin gård, de var skattebönder och betalade skatt till kungen.
I Finland var hela 90 procent av befolkningen fria skattebönder, medan i de centrala jordbruksområdena i Sverige , ( Södermanland, Uppland, Väster- och Östergötland) , fanns det bara ett fåtal skattebönder.

Skattebönderna betalade en fast skatt beroende på gårdens storlek. Skatten betalades både med pengar och med varor som säd, smör, ost eller kött.
I kustområdena betalades skatt i fisk, i andra områden i järn.

Skatten levererades in till kungens fogde vid bestämda tidpunkter.
När det var krig eller om det skulle bli stora festligheter i form av bröllop eller kröning fick bönderna betala extra skatter.
Bönderna var också tvungna att göra dagsverken på kungens borg.
Arbeten som en bonde var tvungen att göra hos markägaren, alltså adelsmannen.

De som inte själva ägde gården utan hyrde (-arranderade) den av någon annan kallades landbor. Om de hyrde gården av en adelsman (frälseman) kallades de frälsebönder,
var det av ett kloster kallades de klosterbönder, av biskopen – biskopsbönder,
av kronan – kronobönder och så vidare.
Dom här bönderna betalade en avgift till markägaren i stället för skatt till kungen.
Avgiften kunde betalas med både pengar och varor.
Dessutom fick bonden arbeta ett visst antal dagar under året på adelsmannens gård.

Bonden hyrde i regel gården i fyra till åtta år innan kontraktet skrevs om.
Då gällde det att han hade skött sig för att få vara kvar på gården.

I Sverige var bönderna en viktig maktfaktor som kungen var tvungen ta hänsyn till.
Under den tidiga medeltiden, på 1100- och 1200-talen, började bönderna att bryta ny mark. När befolkningen ökade behövdes ny mark att arbeta med och odla på.
Människor flyttade in i skogsbygderna, och byggde sina egna gårdar.

De bosatte sig med sin familj ensamma på den gård som de byggde upp.
De kombinerade odlingen med boskapsskötsel, skogsbruk, kolning, tjärbränning, fiske och jakt.
I vissa områden framställdes järn.
Skogsbönderna sålde kol, tjära, ved, timmer och järn i staden..
När de ändå så var i staden handlade dom Samtidigt salt, kryddor och tyger.

Bönderna var också tvungna att jobba extra för att kunna försörja sina familjer.
Men det fanns också stora ekonomiska och sociala skillnader mellan de olika sorters bönderna.

När bönder var fria hade de full ägande rätt över jorden de arbetade på, de kunde bära vapen och skriva testamenten och köpebrev.
Men alla kunde ju inte vara fria. Dom flesta bönderna var livegna s.k servi , typ fast på gården de arbetade på.
De som var livegna var inte myndiga utan var tvungen att följa sin godsherres regler.

Godsherren var den som bestämde över marken/gården som bönderna arbetade på.
Det var en adelsman (frälseman), kyrkan , ett kloster, en biskop eller kungen som var de olika böndernas godsherrar ( vilket du fick läsa på sida 1).

Godsherren bodde med sin familj på godset var och det var i stort sett det (godset) som var deras försörjning. Allt som behövdes som livsmedel, redskap och bohag tillverkades på gården.
All jord man odlade på var indelad i smala tegar och varje gård hade sin egen del av jordbruket.
Den marken de odlade på var ibland fördelad , så att på en del odlade man för godsherrens räkning medan bönderna i byn skötte allt de andra.

(Källa: http://skolarbete.nu/skolarbeten/medeltidens-bonder-2/)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s